Accelerated shelf-life testing

Download de casestudy!

In deze casestudy leest u hoe de organisatie ‘Leatherhead Food Research’ in samenwerking met BINDER met behulp van versnelde houdbaarheidstests de houdbaarheid van natuurlijke verfstoffen in levensmiddelen bepaalt.

In levensmiddelen worden steeds vaker natuurlijke in plaats van kunstmatige stoffen gebruikt. Dit stelt de branche voor grote uitdagingen omdat de houdbaarheid van natuurlijke stoffen onder realistische condities moeten worden getest. Alleen met exacte metingen kan de veiligheid van producten worden gegarandeerd.

Accelerated shelf-life testing