Whitepaper: Celcultivering zonder contaminatie

Heteluchtsterilisatie en andere maatregelen voor contaminatiecontrole
in CO2-incubatoren – een vergelijking van concepten vanuit de gebruikersperspectief

Download nu het whitepaper.

Bij het werken met celculturen zijn contaminaties een veelvoorkomend probleem. Om contaminaties te voorkomen zijn een goede steriele arbeidstechniek en een zorgvuldige omgang met de culturen onontbeerlijk. Bovendien speelt de CO2-incubator een belangrijke rol omdat deze niet alleen voor celculturen maar ook voor vele ongewenste microben ideale groeicondities biedt.
Daarom biedt iedere goede CO2-incubinator meerdere features om contaminaties te voorkomen. Een verstandige koopbeslissing voor een CO2-incubator kan echter niet alleen op basis van de som van de technische details worden getroffen. Het is belangrijker om de totale systemen en in het bijzonder de anticontaminatieconcepten met elkaar te vergelijken
en te beoordelen. Hierbij blijkt dat complexe systemen niet per se veiliger zijn dan eenvoudige systemen. Met het apparaat moeten snel, eenvoudig en zonder hoge kosten voor verbruiksmaterialen contaminaties betrouwbaar worden voorkomen.


Inhoud whitepaper:

  • Belang van contaminatiecontrole bij het werken met celculturen
  • Begripsdefinitie: decontaminatie, desinfectie, sterilisatie
  • Maatregelen ter voorkoming van contaminaties door CO2-incubatoren
  • Proceszekerheid, effectiviteit en kosten voor verschillende decontaminatieconcepten
  • Het BINDER-concept voor een zo laag mogelijk contaminatierisico
  • Conclusies

Celcultivering zonder contaminatie