Droogstoven in actie: definitie, toepassingen en criteria voor uw keuze

Droogstoven worden ingezet om kwetsbare objecten of materialen te beschermen tegen vocht. Ook bij het controleren van materialen zijn droogstoven onontbeerlijk. Het veelzijdige toepassingsgebied kan het kiezen van de passende kast echter moeilijk maken. BINDER heeft de nodige knowhow in huis en helpt u graag op weg zodat u bij uw aankoop rekening kunt houden met alle aspecten. Laten we beginnen met de basics.  

Definitie: Wat is een droogstoof? 

Droogstoven worden ingezet bij toepassingen waarbij een bijzonder lage luchtvochtigheid vereist is: bijvoorbeeld het opslaan van levensmiddelen of de ontvochtiging van testobjecten. Naast drogen en opslaan worden moderne droogstoven ook ingezet voor complexere toepassingen zoals de simulatie van verouderingsprocessen en algemene materiaaltests.

Terwijl bij conventionele apparaten meestal alleen de temperatuur kan worden ingesteld, vergelijkbaar met gewone elektrische bakovens, bieden droogstoven ook een actieve vochtigheidsregeling. Hierdoor is het bijvoorbeeld ook mogelijk om objecten bij een kamertemperatuur van +5 °C te ontvochtigen wat vooral bij elektronische componenten een beslissend voordeel oplevert.

Het temperatuurbereik van droogstoven ligt dus in de meeste gevallen tussen een kamertemperatuur van +5 °C als ondergrens en ongeveer 300 °C als bovengrens. Bovendien bestaan er reeds apparaten waarbij ook temperaturen onder de 0 °C mogelijk zijn.

Droogkast serie FD Model FD 56
De grootte van droogstoven varieert sterk afhankelijk van de toepassing. De kleinste apparaten hebben een inhoud van ongeveer 30 l, de grootste reeds 100 l. Voor nog grotere toepassingen zoals bij de voertuigbouw zijn nog grotere apparaten nodig, zogenaamde dryrooms.  

Opbouw en werking van droogstoven 

De verwarmingstechniek van een droogstoof is ongeveer gelijk aan die van een elektrische bakoven. Droogmethoden die uitsluitend met hoge temperaturen functioneren veroorzaken echter ook enkele ongewenste neveneffecten. Elektronische componenten bijvoorbeeld worden bij droging door warmte blootgesteld aan een enorme thermische stress en verliezen daardoor een deel van hun geleidbaarheid. Om dergelijke effecten te voorkomen, worden voor het drogen methoden toegepast die ook bij lage temperaturen functioneren. 

Vochtigheidsvacuüm

Bij een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 5% bereikt het dampdrukverschil een niveau waarbij de watermoleculen van het testmateriaal of het opgeslagen materiaal hun adhesiekracht overwinden en ontsnappen in de proceslucht. Dan vindt er een drogingsproces plaats.

Als dit proces wordt geforceerd en de atmosfeer in de binnenkamer omlaag wordt geregeld op relatieve luchtvochtigheid van 1 tot 2%, ontstaat een zogenaamd vochtigheidsvacuüm. De van het testmateriaal of het opgeslagen materiaal opgenomen vochtigheid wordt meteen weer afgegeven aan de proceslucht – er vindt dus een zogenaamd retourdrogingsproces plaats. In dit proces wordt het testmateriaal of het opgeslagen materiaal niet blootgesteld aan thermische stress en daarmee ontzien.

Deze methode is vooral geschikt voor het drogen en opslaan van metalen componenten en elektronica omdat het oxidatierisico en het gevaar van intermetallische groei worden vermeden. Door het matig opwarmen kan de droogtijd zelfs nog worden verkort; temperen bij hogere temperaturen is niet meer nodig.

Vacuümdroging

Deze methode gaat verder dan het zuiver thermisch behandelen en wordt vooral toegepast bij kwetsbare materialen, bij levensmiddelen en chemische stoffen.

Bij deze methode wordt het testmateriaal of het opgeslagen materiaal blootgesteld aan een onderdruk waardoor het kookpunt verlaagd. Het water in het materiaal verdampt daarom reeds bij lagere temperaturen. Omdat met de afvoer van de vochtige lucht ook de verdampingswarmte wordt afgevoerd, moet de temperatuur constant worden bij geregeld.

Droogstoven in actie 

Versnelling van verouderingsprocessen 

Door het gebruik van hogere temperaturen worden de materialen getest op hun duurzaamheid. Kabels bijvoorbeeld krimpen in de loop der jaren door drogingsprocessen. In de droogstoof kan een langere gebruikstijd worden gesimuleerd. Daardoor kan het materiaal worden getest onder realistische condities. Een te hoge krimp, scheuren of uitdampingen kunnen zo reeds vooraf herkend en vermeden worden. Een soortgelijk toepassingsgebied is het testen van thermoplastische composieten. 

 

Download nu alle whitepapers en geschreven rapporten over de droogstoof

Alle downloads over BINDER-droogstoven in een bundel! 

Carbonframes voor racefietsen, inkapselmateriaal, programmeerbaar lichtgevend textiel – de te testen objecten in droogstoven zijn extreem veelzijdig. Juist bij de kunstmatige veroudering kan met droogstoven een precieze kwaliteit analyse worden uitgevoerd. Hier vindt u meer informatie over toepassingsvoorbeelden en testmethoden.

Inhoud: 

 • Kunstmatige veroudering – voorspellingen over het materiaalgedrag (whitepaper)
 • De zekering niet door laten branden (geschreven rapport)
 • Cacaobonen treffen smaakzenuw (geschreven rapport)
 • Programmeerbaar lichtgevend textiel is het helemaal (geschreven rapport)
 • Orlaco-camerasystemen – en Nederlands succesverhaal (geschreven rapport)
 • Carbonframes voor racefietsen met BINDER-technologie (geschreven rapport)
 • Materiaaltestkasten met geforceerde convectie van BINDER realiseren complexe kwaliteitscontroles (geschreven rapport)
 • Specifieke uitharding van inkapselmateriaal (geschreven rapport)
 • Materiaaltests op hoog niveau (geschreven rapport)
whitepaper droogstoven

Droogkast cross-flow principe
De gepatenteerde legplaten met spanmechanisme kunnen flexibel worden gepositioneerd

Welke vereisten gelden er voor de omgang met droogstoven? 

Let bij de aanschaf van uw droogstoof vooral op de hersteltijd na het openen van de deur. Voor het normconform testen van materialen gelden hiervoor duidelijke regels.

Om de richtwaarden te controleren, wordt de deur van de droogstoof bij de hoogste testtemperatuur en na bereiken van de evenwichtstoestand 30 seconden geopend. In het midden van de nuttige ruimte wordt nu de temperatuur gemeten totdat deze tot de juiste waarde is gedaald. Deze worden onder andere geregeld in DIN 12880:2007-05. Daarbij wordt de duur tot aan de opgegeven grenswaardeafwijking bepaald.

Bepaling van opwarmtijd en afkoeltijd 

Let bij de aankoop van uw droogstoof op de technische gegevens en specificaties van de fabrikant over temperatuurhomogeniteit en temperatuurconstantie.

Voor het controleren van droogovens en broedstoven geldt in Duitsland de norm DIN 12880:2007-05. Deze regelt de meetopbouw voor de bepaling van beide karakteristieke waarden, voor de vaststelling van opwarm- en afkoeltijden en voor de bepaling van de hersteltijden na het openen van de deur.

Homogeniteit 

Let bij de aankoop van uw droogstoof op de technische gegevens en specificaties van de fabrikant over temperatuurhomogeniteit en temperatuurconstantie.

Voor het controleren van de droogovens en broedstoven geldt in Duitsland de norm DIN 12880:2007-05. Deze regelt de meetopbouw voor de bepaling van beide karakteristieke waarden, voor de vaststelling van opwarm- en afkoeltijden en voor de bepaling van de hersteltijden na het openen van de deur.

Meer informatie over de voordelen van onze droogstoven 

In de meeste toepassingssituaties, van industrieel gebruik tot aan medisch onderzoek, is de droogstoof dagelijks en vrijwel continu in bedrijf. Het apparaat moet dus in hoge mate betrouwbaar zijn. In de praktijk hebben slechts enkele fabrikanten bewezen een dergelijke kwaliteit blijvend te kunnen leveren. Hoe complexer uw toepassingssituatie, hoe meer u bij de aanschaf van uw droogstoof op de kwaliteit zou moeten letten.

Vooral bij temperatuur- en verouderingstests is een homogene temperatuurverdeling essentieel. Dit kan zowel met een vrije confectie als met een circulatiesysteem worden bereikt. BINDER-droogstoven zijn in beide varianten verkrijgbaar, afhankelijk van uw individuele behoeftes.

En vaak onderschatte factor bij de aankoop van laboratoriumapparaten ligt in de praktische hantering. Droogstoven worden dagelijks gebruikt. Daarom moeten ze eenvoudig beladen kunnen worden, maar ook zoveel mogelijk mobiel zijn. Droogstoven op wielen kunnen snel worden verplaatst, wat vooral bij lange testreeksen handig kan zijn om ruimte te scheppen.

De visuele controle van het materiaal zou niet pas na het drogen moeten plaatsvinden, maar reeds tijdens het drogen. Daarom zou de droogstoof moeten beschikken over een zichtvenster en in het ideale geval ook over een binnenverlichting.

Let ook op het geluidsniveau van de ventilator. Vooral als meerdere droogstoven in een ruimte zijn geplaatst, kan dit snel gaan storen.

FDL 115 deurafdichting
Die patentierten Spanneinschübe ermöglichen eine flexible Positionierung

Verzeker u nu van de gratis Buyer's Guide voor de vacuümdroogoven

Buyer’s Guide voor vacuümdroogovens 

De 4 belangrijkste factoren bij aankoop van vacuümdroogovens 

De methode van vacuümdroging ontziet materiaal een product en wordt daarom op vele gebieden in industrie en onderzoek toegepast. Het palet loopt van de droging van levensmiddelen tot aan complexe materiaalcontroles.

Om te voorkomen dat u bij deze veelzijdige toepassingsmogelijkheden het overzicht verliest, hebben wij voor u deze Buyer‘s Guide samengesteld. Eerst leggen wij de algemene werkwijze van een vacuümdroogoven uit en gaan vervolgens in op de belangrijkste eigenschappen van een goed apparaat, zodat u precies weet op welke details u moet letten bij het maken van een keuze.

Inhoud Buyer’s Guide over de vacuümdroogoven – dat kunt u verwachten: 

 1. De werkwijze van een vacuümdroogoven
 2. Kamervolume
 3. Temperatuurbereik
 4. Uitrusting en hantering
 5. Veiligheidsconcept
 6. Conclusie
buyers guide vacuümdroogoven

Füllen Sie das Formular aus und sichern Sie sich den kostenfreien Buyer's Guide:

Droogstoven zijn echte multitalenten 

Dankzij de veelzijdigheid van droogstoven zijn ze uitstekende werkdieren in laboratoria en industrie.

Let bij de aankoop behalve op de technische factoren vooral ook op de hantering van het apparaat. Een slims design biedt vele voordelen In het alledaagse laboratoriumwerk.

BINDER beschikt over decennialange ervaring in het ontwerpen van droogstoven en biedt voor iedere toepassingssituatie een passende productserie. Wij adviseren u graag!

Meer informatie over de voordelen van onze droogstoven 

Heeft u vragen over de werking en toepassing van droogstoven of wilt u informatie over de specificaties van onze apparaten?

Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze verkoopmedewerkers zal zo snel mogelijk contact met u opnemen en uw vragen deskundig te beantwoorden.

Mijn gegevens