Badania nad komórkami macierzystymi w celu zwalczania chorób

Pobierz studium przypadku!

Niniejsze studium przypadku pokazuje, w jaki sposób Centrum badań nad układem mięśniowo-szkieletowym (Center for Musculoskeletal Research) na Uniwersytecie w Rochester wspólnie z BINDER prowadzi badania w zakresie leczenia złamań z wykorzystaniem mezenchymalnych komórek macierzystych. Wskutek zmian demograficznych oraz aktywności i mobilności ludzi mimo ich zaawansowanego wieku coraz częstsze są choroby układu mięśniowo-szkieletowego.

Przyjęto następujące cele:

  • hodowla komórek macierzystych
  • zapewnienie naturalnych warunków fizjologicznych
  • precyzyjna regulacja tlenu
  • zapewnienie sterylnych warunków
  • Minimalne ryzyko kontaminacji

Badania nad komórkami macierzystymi w celu zwalczania chorób