Badania nad komórkami macierzystymi w celu zwalczania chorób

Pobierz studium przypadku!

To studium przypadku pokazuje, w jaki sposób Huck Institut of Life Science wspólnie z BINDER uzyskuje zadziwiające rezultaty w zakresie biomedycznych badań podstawowych. Badania nad komórkami macierzystymi pozwalają skutecznie zwalczyć wiele chorób, w tym nowotwory.

Przyjęto następujące cele:

  • Reprodukowalne warunki wzrostu
  • Niewielkie ryzyko kontaminacji
  • Optymalne warunki hodowli komórek
  • Wysokie bezpieczeństwo procesu

Badania nad komórkami macierzystymi