Biała księga: Hodowla komórkowa bez kontaminacji

Sterylizacja gorącym powietrzem i inne metody kontroli kontaminacji w inkubatorach CO2 – porównanie koncepcji z punktu widzenia użytkownika

Już teraz zapraszamy do pobrania białej księgi.

Przy pracach związanych z hodowlą komórek częstym problemem jest kontaminacja. Aby jej zapobiec, potrzebne są dobra, sterylna technika pracy i staranne obchodzenie się z hodowlami. Oprócz tego ważną rolę spełnia inkubator CO2, ponieważ stwarza on korzystne warunki wzrostu nie tylko dla hodowanych komórek, ale także dla wielu niepożądanych drobnoustrojów.

Z tego powodu każdy dobry inkubator gazowy oferuje wiele funkcji zapobiegających kontaminacji. Przemyślana decyzja o zakupie inkubatora CO2 nie może być jednak podejmowana wyłącznie w oparciu o sumę wszystkich szczegółów technicznych. Poszczególne systemy należy porównywać ze sobą i oceniać całościowo, a przede wszystkim zastosowane w nich koncepcje dekontaminacji.

 Okazuje się przy tym, że złożone systemy niekoniecznie są bezpieczniejsze od prostych. Skuteczne zapobieganie kontaminacji w takich urządzeniach powinno być szybkie, proste i możliwe do osiągnięcia bez sporych wydatków na materiały eksploatacyjne.


Treść białej księgi:

  • Znaczenie kontroli kontaminacji podczas prac przy hodowlach komórek
  • Definicje: dekontaminacja, dezynfekcja, sterylizacja
  • Sposoby zapobiegania kontaminacjom w inkubatorach CO2
  • o bezpieczeństwie procesów, a także efektywności i kosztach różnych metod dekontaminacji.
  • Koncepcja minimalizacji ryzyka kontaminacji stosowana przez firmę BINDER
  • Wnioski końcowe

 Hodowla komórkowa bez kontaminacji