Studium przypadku: Medycyna regeneracyjna a odmłodzenie starzejącej się skóry

Pobierz studium przypadku!

Niniejsze studium przypadku opisuje, w jaki sposób BINDER stwarza sterylne warunki dla spersonalizowanej autologicznej terapii komórkami macierzystymi. Instytut Bioscience Clinic Middle East, jako specjalista w zakresie terapii komórkami macierzystymi, stosuje metodę leczenia polegającą na preparowaniu własnych komórek ciała, a następnie wykorzystywaniu ich w chirurgii plastycznej i innych zabiegach.

Przyjęto następujące cele:

  • Reprodukowalne warunki wzrostu
  • Stałe warunki klimatyczne
  • Niewielkie ryzyko kontaminacji
  • Długoterminowe przechowywanie komórek macierzystych
  • Hodowla wyselekcjonowanych komórek
  • Wysokie bezpieczeństwo

Medycyna regeneracyjna