Przewodnik dla kupujących komory dynamicznych zmian klimatycznych w branży motoryzacyjnej i elektrotechnicznej

5 najważniejszych aspektów przy zakupie komór dynamicznych zmian klimatycznych

Już teraz można pobrać bezpłatny przewodnik dla kupujących.

Niemal w żadnej innej branży wymagania stawiane wobec użytkowanych materiałów nie są tak wysokie, jak ma to miejsce w przemyśle motoryzacyjnym. W tej branży każda śruba, każdy przewód, każdy wąż i każdy punkt połączenia są poddawane bardzo dokładnym badaniom.

W coraz większym stopniu – jeśli nie decydującym – zadanie badania materiałowego jest przy tym przejmowane przez poddostawców, a zatem przede wszystkim przez przedsiębiorstwa średniej wielkości o najróżniejszym charakterze.

To, która komora dynamicznych zmian klimatycznych jest w takim kontekście brana pod uwagę pod kątem badania części składowych, jest uzależnione z jednej strony od wymiarów badanych obiektów, a z drugiej od potrzebnych danych, takich jak temperatura, wilgotność oraz szybkość zmian.

Przewodnik dla kupujących zawiera dodatkowe informacje o tych aspektach, które warto mieć na uwadze przy zakupie komór dynamicznych zmian klimatycznych:

  1. Zakres temperatury
  2. Regulacja wilgotności
  3. Jednorodny rozkład temperatury
  4. Dokładność pomiaru
  5. Obsługa i bezpieczeństwo

Komory dynamicznych zmian klimatycznych