Biała księga Hodowla komórkowa: plusy i minusy rozwiązań technicznych w inkubatorach CO2

Na jakie parametry zwrócić uwagę?

Już teraz zapraszamy do pobrania białej księgi.

Celem hodowli komórkowej jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego wzrostu komórek, a także uzyskanie odpowiedniego zróżnicowania, adekwatnie do sformułowanych celów. Wymaga to uwzględnienia całego szeregu parametrów i wymagań, a następnie ich technicznego wdrożenia.

Elementem o decydującym znaczeniu dla hodowli komórkowej jest inkubator CO2 lub inkubator CO2/O2. Temperaturę, wilgotność, stężenie CO2 lub O2 oraz koncepcję wnętrza realizuje się za pomocą różnych rozwiązań technicznych. Niniejsza biała księga porównuje dostępne na rynku rozwiązania w zakresie czterech wyżej wymienionych parametrów oraz koncepcji wnętrza.

Zawsze należy się upewnić, że porównujemy rzeczy ze sobą porównywalne.


Tematyka białej księgi:

  • Temperatura
  • Wilgotność powietrza i punkt rosy
  • Stężenie CO2
  • Stężenie O2
  • Wnętrze
  • Sterylizacja
  • Kwalifikacja i walidacja

 

Hodowla Komorkowa