Środki suszące jako wszechstronne rozwiązanie antykorozyjne

Pobierz studium przypadku!

Niniejsze studium przypadku pokazuje, w jaki sposób firma Tropack Packmittel GmbH wspólnie z firmą BINDER bada w laboratorium środki suszące pod kątem ich chłonności. Środki suszące są stosowane na przykład w transporcie do skutecznej ochrony cennych towarów przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci.

Pojemnościowy czujnik wilgotności z nawilżaniem parowym zapewnia precyzyjne nawilżanie i umożliwia bardzo dokładną regulację wilgotności.

Przyjęto następujące cele:

  • Kontrola jakości środków suszących
  • Badanie w zgodności z normą DIN 55473
  • Badanie chłonności granulatów środków suszących, takich jak tlenek glinu, silikażel oraz sito molekularne
  • Jednorodne warunki temperaturowe w całej partii badanego materiału
  • Prosta obsługa

Środki suszące jako wszechstronne rozwiązanie antykorozyjne