Suszarki w praktyce: definicja, zastosowanie i kryteria wyboru

Suszarki znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest ochrona wrażliwych obiektów lub materiałów przed wilgocią. Również podczas badania materiałów nieodzowne są suszarki. Wszechstronne zastosowanie może w niemałym stopniu utrudnić wybór właściwej suszarki. Firma BINDER chętnie dzieli się swoją specjalistyczną wiedzą, aby przed zakupem uświadomić nabywcom wszystkie niezbędne aspekty. Zacznijmy od rzeczy podstaw.  

Definicja: czym jest suszarka? 

Suszarki znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest szczególnie niska wilgotność, zarówno podczas przechowywania żywności, jak i do osuszania obiektów kontrolnych. Poza suszeniem i przechowywaniem nowoczesne suszarki umożliwiają również bardziej złożone zastosowania, jak symulacje procesów starzenia i ogólne badania materiałowe.

O ile w standardowych urządzeniach można zazwyczaj – podobnie jak w tradycyjnych piekarnikach elektrycznych – ustawić tylko temperaturę, suszarki oferują również możliwość aktywnej regulacji wilgotności. Pozwala to przykładowo na osuszanie obiektów w temperaturze otoczenia +5°C, co stanowi decydującą zaletę przede wszystkim w przypadku elementów elektronicznych.

Zakres temperatury roboczej suszarek wynosi zatem z reguły od temperatury otoczenia +5°C jako granicy dolnej do około 300°C jako granicy górnej. Poza tym istnieją już urządzenia, które umożliwiają temperatury nawet poniżej 0°C.

Szafa suszenia serii FD Model FD 56
Wielkość suszarek zależy w znacznym stopniu od zastosowania. Pojemność najmniejszych urządzeń wynosi około 30 litrów, pojemność największych sięga kilkuset litrów. Do jeszcze większych zastosowań, jakie zdarzają się na przykład w przemyśle motoryzacyjnym, używa się tak zwanych komór suszarnianych (dry room).

Budowa i zasada działania suszarek 

Podstawowy układ grzewczy suszarki jest zbliżony do układów stosowanych w piekarnikach elektrycznych. Procesy suszenia oparte wyłącznie na wysokiej temperaturze powodują jednak pewne niepożądane efekty uboczne. Na przykład elementy elektroniczne są narażone podczas suszenia w wysokiej temperaturze na ogromny stres termiczny, wskutek czego tracą część przewodności. Aby uniknąć takich efektów ubocznych, do suszenia wykorzystuje się procesy, które są możliwe również w niższej temperaturze. 

Próżnia wilgotnościowa

Po obniżeniu wilgotności względnej poniżej 5 procent różnica ciśnienia pary osiąga poziom, przy którym molekuły wody badanego obiektu lub przechowywanego materiału pokonują siłę przyczepności i uwalniają się do powietrza procesowego. W ten sposób zachodzi proces suszenia.

W przypadku forsowania tego procesu i obniżenia wilgotności względnej we wnętrzu do poziomu 1-2 procent powstaje tak zwana próżnia wilgotnościowa. Wilgoć pochłonięta przez badany obiekt lub przechowywany materiał jest natychmiast oddawana do powietrza procesowego – następuje tak zwany proces suszenia wstecznego. Przebiega on wyjątkowo delikatnie dla badanego produktu lub przechowywanego materiału, ponieważ nie dochodzi do stresu termicznego.

Metoda ta nadaje się głównie do suszenia i przechowywania elementów metalicznych oraz elektroniki, ponieważ pozwala wyeliminować ryzyko utleniania i wzrostu wewnątrzmetalicznego. Dzięki umiarkowanemu podgrzewaniu można jeszcze skrócić czas suszenia; wskutek tego nie jest już konieczne wygrzewanie w wysokiej temperaturze.

Suszenie próżniowe

Metoda suszenia próżniowego wykracza poza proces stricte termiczny i znajduje zastosowanie głównie w przypadku materiałów wrażliwych, produktów spożywczych i chemikaliów. 

W tym procesie badany obiekt lub przechowywany materiał jest poddawany działaniu podciśnienia, co obniża temperaturę wrzenia. Wskutek tego woda zawarta w materiale odparowuje już w niższej temperaturze. Ponieważ wraz z nawilżonym powietrzem odprowadzane jest również ciepło parowania, konieczna jest nieustanna regulacja temperatury. 

Suszarki w praktyce 

Przyśpieszanie procesów starzenia 

Stosowanie wysokiej temperatury pozwala testować materiały i wyroby pod kątem ich żywotności. Na przykład w przypadku kabli dochodzi z biegiem czasu do kurczenia się wskutek procesów obsuszania. Suszarka pozwala symulować długotrwały okres użytkowania. W ten sposób można sprawdzić materiał w warunkach niemal rzeczywistych. Dzięki temu możliwe jest zidentyfikowanie i zapobieganie nadmiernemu kurczeniu, pękaniu i odparowaniu. Podobne zastosowanie służy badaniu termoplastycznych tworzyw kompozytowych. 

Zapraszamy do pobrania białych ksiąg i studiów przypadku dotyczących suszarek

Wszystkie materiały na temat suszarek BINDER do pobrania w jednym pakiecie! 

Ramy karbonowe do rowerów wyścigowych, materiały hermetycznych uszczelnień, programowalne świecące ubrania – obiekty testowane w suszarkach mogą być niezwykle różnorodne. Zwłaszcza w przypadku sztucznego starzenia suszarki umożliwiają precyzyjną analizę jakościową. Przedstawiamy cenne informacje na temat przykładowych zastosowań i metod testowych.  

Tematyka szkolenia: 

 • Sztuczne starzenie: prognozy zachowania się materiałów (biała księga)
 • Aby bezpiecznik się nie przepalił (studium przypadku)
 • Ziarna kakaowca trafiają w smak (studium przypadku)
 • Moda na programowalne świecące ubrania (studium przypadku)
 • Systemy poprawy widoczności firmy Orlaco – holenderska historia sukcesu (studium przypadku)
 • Ramy karbonowe do rowerów wyścigowych w technologii BINDER (studium przypadku)
 • Komory BINDER do badań materiałowych z konwekcją wymuszoną umożliwiają wymagające kontrole jakości (studium przypadku)
 • Specyficzne utwardzanie materiałów hermetycznych uszczelnień (studium przypadku)
 • Badanie materiałów na wysokim poziomie (studium przypadku)
Szafki do suszenia papieru białego

Zasada przepływu krzyżowego w szafie suszenia
Stosowana przez firmę BINDER zasada przepływu krzyżowego gwarantuje równomierny przepływ od dołu do góry.

Jakie zalecenia dotyczą obchodzenia się z suszarkami? 

Przy zakupie suszarki należy zwrócić uwagę przede wszystkim na czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi. Znormalizowane kontrole materiałów opierają się na jednoznacznych normach w tym zakresie.

W celu sprawdzenia wartości orientacyjnych należy przy najwyższej temperaturze kontrolnej i po osiągnięciu stanu ustalonego otworzyć na 30 sekund drzwi suszarki. Zmierzyć w środku przestrzeni użytkowej temperaturę, aż spadnie ona do odpowiedniej wartości. Są one podane między innymi w normie DIN 12880:2007-05. Określa się przy tym czas, jaki upłynie do zdefiniowanego spadku poniżej wartości granicznej.

Określenie czasu nagrzewania i czasu schładzania 

Przy zakupie suszarki należy zwrócić uwagę na dane techniczne i informacje producenta w odniesieniu do jednorodności i niezmienności temperatury.

W zakresie kontroli komór temperaturowych i inkubatorów obowiązuje w Niemczech norma DIN 12880:2007-05. Reguluje ona procedurę pomiaru służącą określeniu obydwu parametrów – ustaleniu czasu nagrzewania i czasu schładzania oraz czasu powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi.

Jednorodność 

Przy zakupie suszarki należy zwrócić uwagę na dane techniczne i informacje producenta w odniesieniu do jednorodności i niezmienności temperatury.

W zakresie kontroli komór temperaturowych i inkubatorów obowiązuje w Niemczech norma DIN 12880:2007-05. Reguluje ona procedurę pomiaru służącą określeniu obydwu parametrów – ustaleniu czasu nagrzewania i czasu schładzania oraz czasu powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę przy zakupie suszarki? 

W większości przypadków zastosowania – od wykorzystania przemysłowego po badania naukowe – suszarka jest używana codziennie i niemal przez całą dobę. W związku z tym urządzenie powinno być wysoce niezawodne. W praktyce przez dłuższy czas sprawdziło się zaledwie kilku producentów. Im bardziej wymagające zastosowanie, tym bardziej należy postawić na jakość przy zakupie suszarki.

Jednorodny rozkład temperatury ma decydujące znaczenie przede wszystkim podczas testów temperaturowych i testów starzenia. Właściwy rozkład zapewnia zarówno swobodna konwekcja, jak i system konwekcji wymuszonej. Suszarki BINDER są dostępne w obydwu wersjach, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Często niedocenianym aspektem przy zakupie urządzeń laboratoryjnych jest praktyczne użytkowanie. Suszarki są w użyciu codziennie, w związku z czym powinny gwarantować łatwość ich załadunku i mobilność. Suszarki na kołach jezdnych można szybko przemieszczać, co jest dużym plusem zwłaszcza w przypadku długotrwałych serii testów, pozwalając na zrobienie miejsca.

Aby możliwa była kontrola wzrokowa badanego materiału już w trakcie suszenia, a nie dopiero po jego skończeniu, suszarka powinna być wyposażona w okno wizyjne i oświetlenie wewnętrzne.

Należy również zwrócić uwagę na poziom hałasu emitowanego przez wentylatory. Szczególnie w przypadku usytuowania większej liczby suszarek w jednym pomieszczeniu hałas może mieć uciążliwy charakter.

FDL 115 uszczelnienie drzwi
Opatentowane półki rozporowe umożliwiają dowolne pozycjonowanie

Skorzystaj z bezpłatnego przewodnika dla kupujących suszarki próżniowe

Przewodnik dla kupujących suszarki próżniowe 

4 najważniejsze aspekty przy zakupie suszarek próżniowych 

Delikatna dla materiału i produktu metoda suszenia próżniowego jest wykorzystywana w wielu dziedzinach przemysłu i badań naukowych. Zakres zastosowań sięga od suszenia artykułów spożywczych aż po wymagające badania tworzyw.

Aby zapewnić potencjalnym użytkownikom pełną orientację w obliczu bogatej liczby możliwych zastosowań, przygotowaliśmy niniejszy Przewodnik dla kupujących. Najpierw wyjaśniamy ogólny sposób działania suszarki próżniowej, po czym przechodzimy do omówienia najistotniejszych właściwości dobrej jakości urządzenia, aby przekazać dokładne informacje na temat tego, jakie szczegóły warto mieć na uwadze przy jego wyborze.

Spis treści przewodnika dla kupujących suszarki próżniowe – tego można się dowiedzieć: 

 1. Sposób działania suszarki próżniowej
 2. Pojemność wnętrza
 3. Zakres temperatury
 4. Wyposażenie i obsługa
 5. Koncepcja bezpieczeństwa
 6. Wniosek
buyers guide piec do suszenia próżniowego

Wypełnij formularz i uzyskaj bezpłatny przewodnik dla kupujących!

Suszarki to autentycznie wszechstronne urządzenia 

Wszechstronność suszarek sprawia, że są imponującymi tytanami pracy w laboratoriach i w przemyśle.

Przy zakupie należy oprócz parametrów technicznych uwzględnić przede wszystkim praktyczne użytkowanie urządzenia. Przemyślane wzornictwo opłaci się podczas codziennej pracy w laboratorium.

BINDER posiada kilka dekad doświadczenia w projektowaniu suszarek i do każdego zastosowania może zaoferować odpowiednią serię produktów. Chętnie pomożemy!

Więcej informacji na temat zalet naszych suszarek 

Masz pytania dotyczące działania i zastosowania suszarek albo chcesz uzyskać informacje na temat specyfikacji naszych urządzeń?

Wystarczy wypełnić poniższy formularz. Nasz pracownik skontaktuje się możliwie jak najszybciej, aby w sposób kompetentny omówić sprawę.

Moje dane