Biała księga: trendy w zachowaniach konsumenckich

barwników naturalnych w trzech modelach żywnościowych

Już teraz zapraszamy do pobrania białej księgi.

Przeważająca część przemysłu spożywczego w Wielkiej Brytanii zastępuje barwniki sztuczne naturalnymi alternatywami. Barwniki naturalne są jednakże mniej stabilne i droższe. Niepełna stabilność może być problematyczna, gdy barwniki naturalne są dodawane do żywności o długich terminach przydatności do spożycia. Zwykłe testy długookresowe są czasochłonne. W ramach przyspieszonych testów, umożliwiających uzyskanie informacji o stabilności barwników naturalnych (antocyjanów, likopenu, chlorofilu oraz kompleksu miedziowego chlorofilu), zbadano każdy z poszczególnych barwników w trzech odmiennych modelach żywnościowych (karmele twarde, słodycze na bazie żelatyny oraz napoje na bazie owoców).

Treść białej księgi:

  • Podsumowanie
  • Wyznaczanie terminu minimalnej trwałości
  • Materiały i metody
  • Rezultaty
  • Wnioski końcowe

Biała księga: trendy w zachowaniach konsumenckich