Żywność barwiąca na stanowisku badawczym

Pobierz studium przypadku!

Niniejsze studium przypadku pokazuje, w jaki sposób grupa GNT wspólnie z firmą BINDER przeprowadza zaawansowane testy fotostabilności w przypadku najróżniejszych aplikacji w produkcji żywności i napojów. Mają one dowieść, że produkty w ich okresie przydatności zachowują swoje właściwości.

Dla skutecznego przeprowadzania testów stabilności najwyższy priorytet mają niezmienne warunki oświetlenia i temperatury. Z tego powodu odpowiedzialni badacze w firmie GNT zdecydowali się na komory klimatyczne do testów stabilności serii KBF LQC.

Przyjęto następujące cele:

  • Testy fotostabilności z parametrem wilgotności lub bez w przypadku najróżniejszych aplikacji w produkcji żywności i napojów
  • Identyczna intensywność światła dla wszystkich próbek
  • Dokładne określenie dawki światła
  • Stałe warunki temperaturowe w całej partii badanego materiału
  • Powtarzalne wyniki

Żywność barwiąca na stanowisku badawczym