Biała księga: walidacja i kwalifikacja

W kontrolowanym środowisku

Już teraz zapraszamy do pobrania białej księgi.

W przemyśle farmaceutycznym kwalifikowanie wyposażenia jest istotnym elementem procesu zapewnienia jakości, wymaganym przez prawo. Prezentowana Biała księga pozwala zapoznać się ze sposobem zaszeregowania walidacji i kwalifikacji w środowisku GMP1, przedstawia również ogólną metodę realizacji procedury kwalifikacji z podziałem na istotne etapy DQ2, IQ3, OQ4 oraz PQ5. Zasadniczy nacisk jest przy tym kładziony na kwalifikację urządzeń. Częścią składową białej księgi jest również walidacja systemów skomputeryzowanych. Biała księga jest skierowana przede wszystkim do osób, które są zainteresowane zagadnieniem „Walidacja i kwalifikacja”, a które wcześniej nie miały jeszcze z nim do czynienia.

Treść białej księgi:

  • Historia
  • Good Manufacturing Practice
  • Publikacje na temat GMP, wydawane przez różne organizacje
  • Walidacja
  • Rodzaje walidacji
  • Kwalifikacja
  • Walidacja systemów skomputeryzowanych
  • Zwalidowany system
  • trendach.
  • Uwagi końcowe
Walidacja i kwalifikacja